Програма за симулация на процесите на пречистване

PC-x512-Simple-copia

Програмният продукт WEST е мултиплатформена система за моделиране и експериментиране на симулационни модели на всяка една система, която може да бъде представена от алгебрични и диференциални уравнения. Досега WEST основно е използван в контекста на изследвания относно поведението на пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ). Специално разработен за инженери и професионалисти, които искат да симулират процеси свързани помежду си чрез физически, биологически или химически процеси, за да бъдат тествани различни сценарии и да се направи оценка както на ефективността на пречистването, така и големината на експлоатационните разходи.

WEST ® предлага лесна за употреба платформа за моделиране и симулация на различни процеси, като пречиствателни станции за отпадъчни води, реки, канализация, химически процеси и ферментация и други.

Създаден за да служи като връзка между експерименталните изследвания, технологично оразмеряване и експлоатацията чрез моделиране процесите на пречистване на водите. WEST може да бъде използван за:

 • Лесно и достъпно конфигуриране технологичната схема на станцията;
 • Обективно установяване параметрите на пречистване в зададената технологична схема;
 • Възможност за установяване на ”слабите места” на избраната технология;
 • Намаляване общите разходи по пречистване;
 • Динамични симулации;
 • Установяване на оптимален режим на работа;
 • Оразмеряване;
 • Обучение
 • Автоматизация;
 • Симулации;
 • Включва SBR, MBR, TF, IFAS и MBBR модели

Leave a Reply