Проектиране

5

А. Проектиране на селищни пречиствателни станции за отпадъчни води над 2000 ЕЖ

(повече информация – тук…)

5

Б. Проектиране на модулни пречиствателни станции за отпадъчни води до 750 ЕЖ

как найти работу физика локални пречиствателни станции за отпадъчни води до 750 ЕЖ” href=”http://wpg.atsproject.net/wp/sfdgf/”>(повече информация – тук…)

5

В. Изготвяне на технологични обосновки за издаване на разрешително за заустване (ползване на водни обекти) към съответните басейнови дирекции

Образец на заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти, може да бъде изтеглено от тук:

Образец на заявление за издаване на разрешително за заустване (doc)

 

 

  играть игровые автоматы онлайн бесплатно

Leave a Reply