WEST

Софтуерен продукт WEST 

Програмният продукт WEST е мултиплатформена система за моделиране и експериментиране на симулационни модели на всяка една система, която може да бъде представена от алгебрични и диференциални уравнения. Досега WEST основно е използван в контекста на изследвания относно поведението на пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ) и в момента е достъпен за следните операционни системи:

– Win 32: Windows 95, Windows 98, Windows NT 4.0 и Windows 2000, Linux: Redhat, SuSE, Slackware, SGI IRIX 6.5, IBM AIX 4.2, Sun Solaris 2.6

Picture1

Симулационните модели (или с други думи казано поведението на пречиствателните съоръжения, станция и т.н) са изработени чрез въвеждане на  отделни компоненти (напр. реактори, биобасейн, утаители, пясъкозадържатели, сензори, контролери, …) върху йерархичен графичен редактор (HGE), и чрез свързване на материали и информация, могат да бъдат проследени всчики потоци между тях.

Мощният съвременен модел и библиотеката с процеси на WEST позволява на потребителите да моделират и оценяват почти всеки тип модерна пречиствателна станция за отпадни води. WEST е специално разработен за инженери и професионалисти, които искат да симулират процеси, при които са свързани помежду си физически, биологически или химически процеси, за да бъдат тествани различни сценарии и да се направи оценка както на ефективността на пречистването, така и големината на експлоатационните разходи. Създаден за да служи като връзка между експерименталните изследвания, технологично оразмеряване и експлоатацията чрез моделиране процесите на пречистване на водите.

WEST може да бъде използван за:

 • Лесно и достъпно конфигуриране технологичната схема на станцията;

 • Обективно установяване параметрите на пречистване в зададената технологична схема;

 • Възможност за установяване на ”слабите места” на избраната технология на пречистване;

 • Намаляване общите разходи по пречистване;

 • Динамични симулации;

 • Установяване на оптимален режим на работа;

 • Оразмеряване;

 • Обучение

 • Автоматизация;

 • Симулации;

 • Включва SBR, MBR, TF, IFAS и MBBR модели

Leave a Reply