Alkoholismi mõju suhetele

Alkoholismi mõju suhetele

Alkoholism on krooniline haigus, mida iseloomustavad suutmatus kontrollida joomist, alkoholiga hõivatus, jätkuv tarvitamine vaatamata kahjulikele tagajärgedele ning suurenenud taluvus ja võõrutusnähud. See on oluline rahvatervise probleem, mis mõjutab miljoneid inimesi kogu maailmas. Üks alkoholismi laastavamaid aspekte on selle sügav mõju isiklikele suhetele. Selle põhjaliku uurimistöö käigus süveneme keerulisse võrku selle kohta, kuidas alkoholism võib suhteid pingestada, kahjustada ja mõnikord isegi hävitada.

Alkoholismi mõistmine

Enne kui hakkame süvenema alkoholismi mõjusse suhetele, on oluline mõista alkoholismi enda olemust. Alkoholism ei ole moraalne ebaõnnestumine või tahtejõu puudumine, vaid geneetiliste, keskkonna- ja psühholoogiliste tegurite kompleksne koosmõju. See on klassifitseeritud ainete tarvitamise häireks, mis kuulub narkomaania ja muudest ainetest sõltuvuse kõrval ka sõltuvuse alla.

Alkoholismi haigusmudel

Alkoholismi tunnistavad haiguseks juhtivad meditsiiniorganisatsioonid, nagu Ameerika meditsiiniliit ja Maailma Terviseorganisatsioon. See klassifikatsioon põhineb alkoholismi haigusmudeli kontseptsioonil, mis käsitleb sõltuvust kui kroonilist haigust, mis nõuab pidevat ravi ja juhtimist. Haigusmudel viitab sellele, et alkoholismi põdevatel inimestel esineb muutusi ajukeemias, mis viib kompulsiivse alkoholitarbimiseni. Seda muutunud ajukeemiat mõjutavad geneetilised tegurid, muutes mõned inimesed alkoholismi suhtes haavatavamaks kui teised. Haigusmudeli mõistmine on ülioluline alkoholismi kohta levinud väärarusaamade ümberlükkamiseks ja selle seaduslikuks terviseseisundiks tunnistamiseks.

Alkoholismi etapid

Alkoholism kulgeb tavaliselt läbi erinevate etappide, millest igaühel on oma omadused ja väljakutsed. Nende etappide mõistmine võib anda väärtuslikku teavet selle kohta, kuidas haigus areneb ja mõjutab suhteid.

Varajane staadium:

Alkoholismi varases staadiumis võivad inimesed alkoholiga katsetada ja aeg-ajalt liiga palju juua. Neil ei pruugi veel ilmneda tõsiseid sõltuvuse tunnuseid, kuid haiguse seemned on külvatud. Suhted selles etapis võivad siiski tunduda suhteliselt normaalsed, aeg-ajalt võib tekkida mure liigse joomise pärast.

Keskmine etapp:

Alkoholismi arenedes hakkavad inimesed kaotama kontrolli oma joomise üle. Nad võivad kogeda voolukatkestusi, käituda riskantses käitumises ja eirata kohustusi. Suhted hakkavad sageli näitama pinge märke, kuna lähedased muutuvad üha murelikumaks ja pettunud.

Hiline etapp:

Alkoholismi hilises staadiumis tarbib inimesi nende sõltuvus. Nad võivad pidevalt juua, kannatada tõsiste füüsilise ja vaimse tervise probleemide all ning isoleerida end lähedastest. Sel hetkel võivad suhted tõsiselt kahjustada saada, usaldus puruneda ning emotsionaalsed ja rahalised tagajärjed suurenevad.

Alkoholismi mõju suhetele

Alkoholismi mõju suhetele on kaugeleulatuv ja mitmetahuline. See võib häirida isikliku ja pereelu erinevaid aspekte, põhjustades emotsionaalseid, psühholoogilisi ja isegi füüsilisi tagajärgi. Uurime neid mõjusid üksikasjalikult.

1. Side rike

Alkoholism põhjustab sageli suhetes suhtlemise katkemist. Kuna inimene muutub alkoholist sõltuvamaks, muutuvad tema prioriteedid ning nende võime pidada tervislikke, avatud ja ausaid vestlusi väheneb. Armastatutel võib olla raskusi nendega ühenduse loomisel, mis toob kaasa arusaamatusi, vaidlusi ja kasvavat emotsionaalset kuristikku. Selline suhtluse katkemine võib alkoholismi põdevat inimest veelgi isoleerida ning süvendada tema üksindus- ja meeleheidet. Samuti takistab see mõjutatud pereliikmetel oma muresid, hirme ja pettumusi tõhusalt väljendamast. Abijuhend – Alkoholismi ja alkoholi kuritarvitamise riiklik instituut – Kahjulikud koostoimed: alkoholi segamine ravimitega

2. Emotsionaalne distress

Alkoholismi põdeva inimesega koos elamine võib olla emotsionaalselt häiriv. Abikaasad, partnerid, lapsed ja lähedased sõbrad kogevad sageli emotsioonide, sealhulgas viha, kurbuse, pettumuse ja hirmu mägironi. Oma lähedase tervise ja heaolu halvenemise tunnistajaks olemine võib olla uskumatult ängistav. Lisaks võivad alkoholismiga inimesed mõju all olles käituda ebakindlalt ja ettearvamatult, mis võib ümbritsevaid inimesi emotsionaalselt traumeerida. Selline pidev emotsionaalne segadus võib pereliikmetel põhjustada ärevust, depressiooni ja isegi traumajärgset stressihäiret (PTSD). Mayo kliinik – Alkoholitarbimise häirete riiklik biotehnoloogiaalane teabekeskus – perekonna toimimise ja traumajärgse stressi sümptomid kaasuva bipolaarse häire ja ainete tarvitamise häire korral

3. Rahaline pinge

Alkoholism võib oluliselt mõjutada pere finantsstabiilsust. Alkoholisõltuvusega seotud kulud võivad olla märkimisväärsed, sealhulgas alkoholi ostmine, terviseprobleemidega seotud raviarved, õigusabi ja kulud, mis on seotud õnnetusjuhtumite või vigastustega, mis on põhjustatud otsustusvõime langusest. Verywell Mind – Sõltuvuse mõju perekondadele National Library of Medicine – Ameerika Ühendriikide ainete kuritarvitamise ravi majanduslikud kulud: 1992–2002

4. Usalduse erosioon

Usaldus on iga terve suhte alus ja alkoholism õõnestab seda nagu miski muu. Alkoholismi põdevad inimesed võivad valetada oma joomise kohta, peita pudeleid ja anda lubadusi, mida nad täita ei suuda. Selline järjekindel usalduse rikkumine võib suhetes kaasa tuua sügavale juurdunud pahameele ja skeptitsismi. Psühholoogia tänapäeval – hästitoimiva alkohoolsete jookide riikliku biotehnoloogia teabekeskuse dilemma – alkoholisõltuvus, võõrutus ja retsidiiv

5. Rolli ümberpööramine

Alkoholismist mõjutatud leibkondades on rollide ümberpööramine tavaline nähtus. Lapsed võivad leida end hooldajarollides, võttes endale kohustusi, mis ei tohiks olla neile koormaks. See võib häirida nende emotsionaalset arengut ja põhjustada pikaajalisi psühholoogilisi arme. Sõltuvuskeskus – Alkoholisõltuvuse ja Alkoholismi kuritarvitamise Riiklik Alkoholi kuritarvitamise ja Alkoholismi Instituut – Alkoholi mõju perekonnale ja sõpradele

6. Isolatsioon ja sotsiaalne eemaletõmbumine

Alkoholism põhjustab sageli sotsiaalset isolatsiooni, kuna selle seisundiga inimesed kalduvad eelistama oma sõltuvust sotsiaalsetele sidemetele. See eraldatus võib avalduda mitmel viisil, näiteks seltskondlike kogunemiste vältimine, sõprussuhete tähelepanuta jätmine ja isegi sidemete katkestamine lähedaste pereliikmetega. Selle tulemusena isoleerub inimene üha enam oma tugivõrgustikust, mis suurendab sõltuvuse mõju. Selle isolatsiooni tagajärjed ulatuvad alkoholismi põdevast inimesest kaugemale ja ulatuvad ka nende lähedasteni. Pereliikmed ja sõbrad võivad tunda end isoleerituna ja võõrandununa, kui neil on raskusi suhete säilitamise eest kellegagi, kes on alkoholismi tarvitanud. Nad võivad eemalduda seltskondlikest tegevustest ja üritustest, et vältida piinlikkust ja stressi, mis on seotud nende lähedase joomisega. Alcohol.org – Alkoholism perekonnas Riiklik alkoholi kuritarvitamise ja alkoholismi instituut – mõju peredele ja kogukondadele

7. Perevägivald ja kuritarvitamine

Alkoholism on hästi dokumenteeritud perevägivalla ja väärkohtlemise riskitegur. Kui alkoholismi põdevad isikud joobuvad, vähenevad nende pärssimised ja nende otsustusvõime halveneb. See võib viia agressiivse ja vägivaldse käitumiseni, mis on sageli suunatud nende pereliikmete või partnerite vastu. Perevägivallal võivad olla ohvritele laastavad füüsilised ja psühholoogilised tagajärjed, sealhulgas füüsilised vigastused, emotsionaalsed traumad ja pidev hirmutunne. See põlistab kuritarvitamise tsükli, mida võib olla raske ilma sekkumiseta katkestada. Riiklik alkoholi kuritarvitamise ja alkoholismi instituut – alkohol ja koduvägivald Verywell Mind – alkoholi kuritarvitamine ja koduvägivald

8. Vanemlike kohustuste eiramine

Lastega inimeste puhul võib alkoholism põhjustada vanemlike kohustuste tõsist eiramist. Kuna nende sõltuvus kulutab rohkem aega ja energiat, ei pruugi nad oma lastele korralikku hooldust ja järelevalvet pakkuda. Sellel hooletussejätmisel võivad olla sügavad tagajärjed asjaomaste laste heaolule ja arengule. Lapsed, kes kasvavad alkoholismi all kannatavates leibkondades, kogevad sageli stabiilsuse, emotsionaalse toe ja turvalise keskkonna puudumist. Nad võivad olla tunnistajaks murettekitavatele stseenidele, mis on seotud nende vanema joomisega ja kannatada hooletusse jätmise all, mis võib põhjustada pikaajalisi emotsionaalseid ja käitumisprobleeme. Riiklik biotehnoloogiateabe keskus – Ainete kuritarvitamise mõju Ameerika perekondlikele ainete kuritarvitamise ja vaimse tervise teenuste administratsioonile – Vanemate ainete kasutamise mõju lastele

9. Õiguslikud ja kriminaalsed tagajärjed

Alkoholism võib kaasa tuua juriidilisi ja kriminaalseid tagajärgi, mis pingestavad suhteid veelgi. Alkoholisõltuvusega võitlevad isikud võivad osaleda ebaseaduslikes tegevustes, nagu joobes juhtimine (DUI), vargused või vägivald, mille tulemuseks võib olla vahistamine, vangistus või tingimisi vangistus. Nendel juriidilistel probleemidel võib olla perekonnale kaugeleulatuv mõju. Pereliikmetel võib tekkida vajadus anda rahalist toetust õigusabikulude katteks või tegeleda emotsionaalse kahjuga, mis tuleneb lähedase kriminaalõigussüsteemi kaasamisest. Lisaks võib juriidiliste probleemidega tegelemise pinge süvendada üksikisiku sõltuvust, tekitades nõiaringi. Riiklik uimastite kuritarvitamise instituut – Kriminaalõigus Riiklik Biotehnoloogia Teabekeskus – Ainete kasutamine ja kuritegelik käitumine

10. Suhte purunemine ja lahutus

Paljudel juhtudel võib alkoholismi kumulatiivne mõju suhtele viia selle lagunemiseni ja lõpuks lahutuse või lahkuminekuni. Pidev pinge, emotsionaalne segadus ja usalduse reetmine võivad saada ületamatuteks takistusteks. Abikaasad ja partnerid võivad jõuda punkti, kus nad ei suuda enam taluda valu ja ebastabiilsust, mis on põhjustatud nende armastatu sõltuvusest. Abielulahutus või lahuselu võivad avaldada sügavat mõju mõlemale osapoolele, aga ka kõikidele pere lastele. See põhjustab sageli rahalisi tüsistusi, hooldusõiguslahinguid ja jätkuvaid emotsionaalseid traumasid. See on tunnistus alkoholismi laastavast jõust hävitada mitte ainult üksikelusid, vaid ka perekondi ühendavaid sidemeid. Tänapäeva psühholoogia – 10 üllatavat tegurit, mis ennustavad lahutust National Library of Medicine – ainete tarvitamine ja lahutus

Järeldus

Alkoholismi mõju suhetele on sügav ja kaugeleulatuv. Alates suhtlemise katkemisest kuni rahalise pinge, emotsionaalse stressi ja isegi perevägivallani võib alkoholism isiklikus ja pereelus laastada. Alkoholismi keerulise olemuse, selle etappide ja erinevate suhete mõjude mõistmine on oluline nii sõltuvusega võitlejatele kui ka nende lähedastele. Oluline on mõista, et paranemine on võimalik, ja abi otsimine on esimene samm kahjustatud suhete paranemise suunas. Tegeledes alkoholismi põhiprobleemidega ja otsides professionaalset ravi, saavad inimesed taastada kontrolli oma elu üle ja taastada pingestatud või katkenud sidemed. Järgmises osas uurime erinevaid alkoholismi ravivõimalusi ja kuidas need võivad aidata kaasa paranemisele ja tervete suhete taastamisele.

Contents