Обекти ВиК мрежи

Проектите изготвени от нас се отличават с високо качество и прецизност. Нашият екип знае, че добрите проектни решения са важна предпоставка за безпроблемното строителство.

 

Picture2
ПИП и ИП за ВиК мрежата на с. “Бели Искър”, Община Самоков

 

 

Picture3

Реконструкция и капитален ремонт на “Женски пазар” ,Столична Община, Район “Възраждане”

 

 

Picture4

Работен проект за улична и ВК мрежа за кв. 358, 359,360,361, 362 от действащия регулационен план на гр. Самоков

 

 

Picture5Площадкови ВиК мрежи на депо за твърди битови отпадъци в гр. Разлог

 

Picture6

Ревизионни шахти на Главен колектор IV по бул. “Цар Борис III”, Столична Община, Район “Витоша”

 

Picture7

Ревизионни шахти тип “Практически профил” ул. Ливада, Столична Община, Район “Овча купел”

Leave a Reply