Модулни станции

Пречиствателните станции за биологично пречистване на отпадъчни води тип W&Gr са  разработени  за пречистване на малки източници на отпадъчни  води – къщи, вили, хотели извън населени места, къмпинги, мотели, бензиностанции и някои малки промишлени производства с капацитет от 4 до 100 еквивалентен брой жители. Биологичната пречиствателна станция е изработена изцяло от конструкционни полимери, разделена с прегради на отделни части съответстващи на различните технологични процеси.

Технически характеристики на ЛПСОВ тип W&Gr, стандартни модели: 

Тип ЕЖ Qср.д. Qмакс.ч Площ
бр.  m3/d  l/s  m2
W&Gr4 4  0,54  0,022 1,15
W&Gr8 8  1,08  0,044 2,19
W&Gr12 12  1,62  0,066 3,24
W&Gr16 16  2,16  0,088 4,27
W&Gr20 20  2,70  0,109 5,33
W&Gr25 25  3,38  0,137 5,57
W&Gr30 30  4,05  0,164 6,75
W&Gr50 50  6,75  0,273 9,04
W&Gr75 75  10,12  0,410 12,56
W&Gr100 100  13,50  0,547 13,05

Пречиствателната станция включва следните основни елементи:

 1. фина решетка, неподвижна с ръчно почистване – служи за задържане на едрите влачени от водата примеси, като предпазва следващите съоръжения от блокиране и облекчава нормалната им експлоатация;
 1. биологично стъпало за отстраняване на биогенни елементи – въглерод, азот и симултанно отстраняване на фосфор. Биологичното пречистване се реализира в две отделения – безкислородна зона и аеробна зона;
 1. аеробен стабилизатор за стабилизация на излишната активна утайка;
 1. аерационна система, състояща се от компресор, разпределителна мрежа за въздух и аериращи елементи (дифузори);
 1. ерлифт за рециркулация на активната утайка в денитрификатора;
 1. ерлифт за прехвърляне на излишната активна утайка в аеробния стабилизатор;
 1. система за разбъркване на сместа отпадъчна вода – утайка в денитрификатора;
 1. обемен вторичен утаител, вграден в нитрификационната зона;
 1. зона за обеззаразяване на пречистената отпадъчна вода (UV дезинфекция/хлориране – по преценка на инвеститора и при изискване от РИОСВ);
 1. резервоар за съхранение на FeCl3 за отстраняване на фосфора (по преценка на инвеститора и при изискване от РИОСВ);
 1. автоматизирана система за управление и контрол на пречиствателната станция

 

Presentation1

Параметри

Технически характеристики на ЛПСОВ тип W&Gr 750, стандартни модели: 

Тип ЕЖ Qср.д. Qмакс.ч Площ
бр.  m3/d  l/s  m2
W&Gr125 125  16,88  11,7 18,32
W&Gr150 150  20,25  14,1 22,73
W&Gr175 175  23,62  16,4 19,66
W&Gr200 200  27,00  18,8 22,26
W&Gr250 250  33,75  23,4 28,20
W&Gr300 300  40,50  28,1 34,29
W&Gr350 350  47,25  32,8 39,38
W&Gr400 400  54,00  37,5 45,35
W&Gr500 500  67,50  46,9 51,92
W&Gr750 750  101,25  70,3 57,08
Фиг.6 Пречиствателна станция за 600 еквивалентен брой жители

Фиг.6 Пречиствателна станция за 600 ЕЖ, с. Мартиново, Област Монтана

Пречиствателната станция включва следните основни елементи:

 1. груба-решетка, неподвижна с механизирано почистване – служи за задържане на едрите влачени от водата примеси, като предпазва следващите съоръжения от блокиране и облекчава нормалната им експлоатация;
 1. помпа-дробилка, неподвижна, автоматизирана – служи за  раздробяване и прехвърляне на отпадъците постъпващи към пречиствателната станция;
 1. биологично стъпало за отстраняване на биогенни елементи – въглерод, азот и симултанно отстраняване на фосфор. Биологичното пречистване се реализира в две отделения – безкислородна зона и аеробна зона;
 1. гравитационен утайкоуплътнител – целта на процеса е да се намали първоначалния обем на излишната активна утайка с оглед да се снижат общите експлоатационни разходи на пречиствателната станция;
 1. аеробен стабилизатор за стабилизация на излишната активна утайка;
 1. аерационна система, състояща се от компресор, разпределителна мрежа за въздух и аериращи елементи (дифузори);
 1. потопяема помпа за рециркулация на нитратния поток в денитрификатора;
 1. потопяема помпа за прехвърляне на излишната активна утайка в аеробния стабилизатор;
 1. система за разбъркване на сместа отпадъчна вода – утайка в денитрификатора;
 1. обемен вторичен утаител, вграден в нитрификационната зона;

.: BGtop.net :. Топ класацията на българските сайтове

Leave a Reply