Условия за експлоатация на ЛПСОВ


Тук са описани някои основни правила за експлоатация на модулни пречиствателни станции за отпадъчни води. Разбира се работата на едно съоръжение зависи от голяма степен от заложената технологична схема, затова ще бъдат разгледани само някои основни положения върху нормалния режим на работа на ЛПСОВ. ( … продължава)

treatment plant icon 2

Leave a Reply